لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (37)
تالیف (22)
ترجمه (59)
تهران (80)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور پایه‌ی زبان آلمانی
گردآورنده:سیدسعید فیروزآبادی - زبانکده - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 1 -89-6117-964-978 انتخاب
2- این است انسان چگونه آنی می‌شویم که هستیم
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 964-7468-92-X انتخاب
3- این است انسان چگونه آن می‌شویم که هستیم
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 3 -92-7468-964-978 انتخاب
4- اندیشه‌های زرین شیلر
نويسنده:فریدریش شیلر ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - بدیهه،لیوسا - 216 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -73-6701-964-978 انتخاب
5- Wo der adler nistet
نويسنده:ترانه مطلوب ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی ؛ تصويرگر:ناهید کاظمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -060-121-600-978 انتخاب
6- پسر کوچولوی دریایی
نويسنده:اوتفرید پرویسلر ؛ مترجم:ندا درفش‌کاویانی ؛ ويراستار:سیدسعید فیروزآبادی - ترفند - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -64-7332-964-978 انتخاب
7- زنگبار
نويسنده:آلفرد آندرش ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - سوره مهر - 184 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 4400 نسخه - 1280 ریال - انتخاب
8- واژه‌نامه‌ی پایه‌ی موضوعی زبان آلمانی (الفبایی - آموزشی): آلمانی - فارسی، فارسی - آلمانی
نويسنده:سیدسعید فیروزآبادی ؛ ويراستار:سیدجلیل شاهری‌لنگرودی - زبانکده - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -76-6117-964-978 انتخاب
9- دیوان حافظ شیرازی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:سیدسعید فیروزآبادی ؛ مقدمه:یوهان‌کریستف بورگل - بدیهه،لیوسا - 524 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2500 نسخه - 6 -28-5715-600-978 انتخاب
10- این است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه
نويسنده:گونتر شولته ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - ثالث - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 4 -440-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9