ابزار وبمستر

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (11)
تاليف (8)
ترجمه (16)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (24) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- مسخ و گراکوس شکارچی: ترجمه "مهمان مردگان"، "شمشیر"، "در کنیسه ما"
فرانتس کافکا ؛ مترجم:صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - معین - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 8000 ريال - 0 -15-7603-964 انتخاب
2- صادق هدایت
ونسان مونتی ؛ مترجم:حسن قائمیان ؛ ويراستار:نورالدین نوری - نشر اسطوره - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2220 نسخه - 22000 ريال - 0 -3-94501-964 انتخاب
3- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - معین - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 7000 ريال - 9 -16-7603-964 انتخاب
4- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - جامه‌دران - 120 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 9000 ريال - 0 -38-5858-964 انتخاب
5- مجموعه نوشته‌های پراکنده
صادق هدایت ؛ گردآورنده:حسن قائمیان - آزادمهر - 600 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 50000 ريال - 5 -17-8477-964 انتخاب
6- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - موسسه انتشارات نگاه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 نسخه - 10000 ريال - 964-351-224-X انتخاب
7- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - گهبد،مجید - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 16000 ريال - 5 -04-8766-964 انتخاب
8- نوشته‌های پراکنده
صادق هدایت ؛ گردآورنده:حسن قائمیان - نشر جامه‌داران - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 50000 ريال - 8 -20-5858-964 انتخاب
9- درباره ظهور و علائم ظهور
صادق هدایت ؛ حسن قائمیان ؛ ويراستار:نورالدین نوری - اسطوره - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2400 نسخه - 33000 ريال - 0 -01-8332-964 انتخاب
10- درباره ظهور و علائم ظهور
صادق هدایت ؛ حسن قائمیان ؛ ويراستار:نورالدین نوری - اسطوره - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2400 نسخه - 33000 ريال - 0 -01-8332-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]