ابزار وبمستر

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تاليف (8)
ترجمه (15)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (23) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - جامه‌دران - 120 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 9000 ريال - 0 -38-5858-964 انتخاب
2- پیام کافکا، گروه محکومین
مترجم:صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - آزادمهر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 8000 ريال - 8 -10-8477-964 انتخاب
3- سیذارتا
ویسنته بلاسکوایبانز ؛ مترجم:حسن قائمیان - تیراژه - 144 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 200 ريال - انتخاب
4- درباره ظهور و علائم ظهور
صادق هدایت ؛ حسن قائمیان ؛ ويراستار:نورالدین نوری - اسطوره - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2400 نسخه - 33000 ريال - 0 -01-8332-964 انتخاب
5- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - موسسه انتشارات نگاه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 نسخه - 10000 ريال - 964-351-224-X انتخاب
6- گروه محکومین و پیام کافکا
فرانتس کافکا ؛ صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - گهبد،مجید - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 16000 ريال - 5 -04-8766-964 انتخاب
7- درباره‌ی صادق هدایت و هدایت از نگاه اروپاییان
حسن قائمیان ؛ به‌اهتمام:رضا احمدزاده - آزادمهر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 10000 ريال - 7 -02-8477-964 انتخاب
8- مجموعه نوشته‌های پراکنده
صادق هدایت ؛ گردآورنده:حسن قائمیان - آزادمهر - 600 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 50000 ريال - 5 -17-8477-964 انتخاب
9- مصدر سرکار ستوان یا شوایک سرباز ساده دل
یاروسلاو هاشک ؛ مترجم:حسن قائمیان - امیرکبیر - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 70000 ريال - 6 -1729-00-964-978 انتخاب
10- سیذارتا
ویسنته بلاسکوایبانز ؛ مترجم:حسن قائمیان - تیراژه - 139 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 200 ريال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]