لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خود ناشناخته (فرد در جامعه امروزی)
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:مهدی قائنی - جامی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 700 نسخه - 85000 ریال - 2 -053-176-600-978 انتخاب
2- دین و روان
نويسنده:ویلیام جیمز ؛ مترجم:مهدی قائنی - دارالفکر - 214 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
3- خود ناشناخته (فرد در جامعه امروزی)
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:مهدی قائنی - جامی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 2 -053-176-600-978 انتخاب
4- خود ناشناخته (فرد در جامعه امروزی)
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:مهدی قائنی - جامی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 700 نسخه - 150000 ریال - 2 -053-176-600-978 انتخاب
5- دین و روان
نويسنده:ویلیام جیمز ؛ مترجم:مهدی قائنی - دارالفکر - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 2 -199-270-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1