لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (123)
تالیف (135)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1392 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
4- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 57 سال 1396 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1392 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 865000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- درست‌خوانی و زیباخوانی قرآن با رسم‌الخط کم‌علامت به همراه جزء سی‌ام و چهل درس تربیتی: ویژه‌ی دبستان
نويسنده:علی قاسمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:ابوالفضل صبرعلیلو - آیه نور - 120 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 4 -31-8114-600-978 انتخاب
8- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
9- درست‌خوانی و زیباخوانی قرآن با رسم‌الخط کم علامت به همراه جزء سی‌ام و چهل درس تربیتی: ویژه‌ی دبستان
نويسنده:علی قاسمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:ابوالفضل صبرعلیلو - نشرا - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 125000 ریال - 6 -52-7352-600-978 انتخاب
10- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15