لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (120)
تالیف (134)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (131)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 51 سال 1395 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1394 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- آموزش قرائت و تجوید قرآن (2)
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:علی قاسمی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 4 -27-7550-600-978 انتخاب
5- درست‌خوانی و زیباخوانی قرآن با رسم‌الخط کم علامت به همراه جزء سی‌ام و چهل درس تربیتی: ویژه‌ی دبستان
نويسنده:علی قاسمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:ابوالفضل صبرعلیلو - آیه نور - 120 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 4 -31-8114-600-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 67 سال 1397 - 5000 نسخه - 86500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 57 سال 1396 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
9- درست‌خوانی و زیباخوانی قرآن با رسم‌الخط کم‌علامت به همراه جزء سی‌ام و چهل درس تربیتی: ویژه‌ی دبستان
نويسنده:علی قاسمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:ابوالفضل صبرعلیلو - آیه نور - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 1 -32-8114-600-978 انتخاب
10- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 73 سال 1398 - 5000 نسخه - 142000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14