لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (122)
تالیف (134)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (131)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1390 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 38 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
3- درسنامه حفظ قرآن کریم "سطح یک": تحلیل چرایی و چگونگی حفظ قرآن کریم
نويسنده:محمد حاج‌ابوالقاسم ؛ نويسنده:سیدمصطفی حسینی ؛ نويسنده:علی قاسمی - تلاوت - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -27-5562-600-978 انتخاب
4- درسنامه حفظ قرآن کریم "سطح یک": تحلیل چرایی و چگونگی حفظ قرآن کریم
نويسنده:محمد حاج‌ابوالقاسم ؛ نويسنده:سیدمصطفی حسینی ؛ نويسنده:علی قاسمی - آیه نور - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -34-8114-600-978 انتخاب
5- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1393 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 62 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 70 سال 1398 - 5000 نسخه - 115000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
9- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1392 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
10- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14