لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (120)
تالیف (132)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (129)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1391 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 42 سال 1394 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- درسنامه حفظ قرآن کریم "سطح یک": تحلیل چرایی و چگونگی حفظ قرآن کریم
نويسنده:محمد حاج‌ابوالقاسم ؛ نويسنده:سیدمصطفی حسینی ؛ نويسنده:علی قاسمی - آیه نور - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -34-8114-600-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
6- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروغ دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - سرمایه سخن - 378 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 4 -2-93648-600-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 63 سال 1397 - 5000 نسخه - 85500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
9- تحسین التلاوه: دوره‌ی عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی ؛ مقدمه:ابوالفضل علامی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1398 - 5000 نسخه - 72500 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
10- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 45 سال 1395 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14