لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (111)
تالیف (123)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (120)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1392 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- درسنامه حفظ قرآن کریم: تحلیل چرایی، چگونگی و اصول کلاس‌داری حفظ قرآن کریم
نويسنده:محمد حاج‌ابوالقاسم ؛ نويسنده:سیدمصطفی حسینی ؛ نويسنده:علی قاسمی - تلاوت - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -27-5562-600-978 انتخاب
5- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
9- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
10- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروغ دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - سرمایه سخن - 378 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 4 -2-93648-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13