لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (123)
تالیف (137)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (134)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (143) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستارگان سپهر سلوک: شرح حالات کرامات، مکاشفات و تشرفات چهارده عارف کبیر
نويسنده:علی قاسمی - هنارس - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 26000 ریال - 8 -58-8736-964-978 انتخاب
2- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 34 سال 1393 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 41 سال 1394 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
5- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 58 سال 1396 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1392 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 865000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
9- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 71 سال 1398 - 5000 نسخه - 115000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
10- درسنامه حفظ قرآن کریم: تحلیل چرایی، چگونگی و اصول کلاس‌داری حفظ قرآن کریم
نويسنده:محمد حاج‌ابوالقاسم ؛ نويسنده:سیدمصطفی حسینی ؛ نويسنده:علی قاسمی - تلاوت - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -27-5562-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15