لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (123)
تالیف (137)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (134)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (143) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
2- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
4- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 59 سال 1396 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
5- درسنامه حفظ قرآن کریم (سطح 2): تحلیل چرایی، چگونگی و اصول کلاس‌داری حفظ قرآن کریم
نويسنده:محمد حاج‌ابوالقاسم ؛ نويسنده:سیدمصطفی حسینی ؛ نويسنده:علی قاسمی - آیه نور - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 2 -35-8114-600-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 70 سال 1398 - 5000 نسخه - 115000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 74 سال 1398 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
9- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروغ دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - سرمایه سخن - 378 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 4 -2-93648-600-978 انتخاب
10- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 69 سال 1397 - 5000 نسخه - 92000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15