لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (123)
تالیف (135)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
2- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروغ دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - سرمایه سخن - 378 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 4 -2-93648-600-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1394 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 58 سال 1396 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
6- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 63 سال 1397 - 5000 نسخه - 85500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت نماز
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
9- رستگاران
به‌اهتمام:علی قاسمی - هنارس - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 39000 ریال - 6 -65-8736-964-978 انتخاب
10- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1392 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15