لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش رفتار در طراحی محیط و تاثیر آن بر محیط اجتماعی
نويسنده:حسین شمسی‌دارغلو - آموزشی و پژوهشی بوعلی - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -95-8979-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1