لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (3)
تالیف (34)
ترجمه (6)
تهران (31)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیاده در مه: دو نمایشنامه از ایوب آقاخانی
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - سیراف - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -3-95044-600-978 انتخاب
2- آسمان و زمین (ویژه دانش‌آموزان دبیرستان)
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ مسئول طرح:محمود فرهنگ - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -0222-08-964-978 انتخاب
3- عصر دیروز
نويسنده:ایوب آقاخانی - موغام - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 0 -4-92878-600-978 انتخاب
4- زمین مقدس و روزهای زرد (دو نمایشنامه)
نويسنده:ایوب آقاخانی - سناء دل - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 8 -09-7197-964 انتخاب
5- کسوف و تمام صبح‌های زمین
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:یونس لطفی - دیبایه - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 7 -167-212-600-978 انتخاب
6- مخمل آبی (نسخه کامل فیلمنامه)
نويسنده:دیوید لینچ ؛ مترجم:ایوب آقاخانی - موسسه فرهنگی هنری سناء دل - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 2 -29-7197-964 انتخاب
7- مردی که آنجا نبود (متن کامل): فیلم‌نامه
نويسنده:ایتن کوئن ؛ نويسنده:جوئل کوئن ؛ مترجم:ایوب آقاخانی - سناء دل - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 1 -07-7197-964 انتخاب
8- هشت نمایشنامه برتر دانشجویی
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ نويسنده:عطاء‌الله کوپال ؛ نويسنده:مژگان فرخ‌آورمقدم - نشر نیلبرگ - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -6-94644-964 انتخاب
9- باجه تلفن (نسخه کامل فیلمنامه)
نويسنده:لاری کوهن ؛ مترجم:ایوب آقاخانی ؛ مترجم:لادن سیدکنعانی - موسسه فرهنگی هنری سناء دل - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 4 -28-7197-964 انتخاب
10- واگویه در مسیر وهم و امید (مجموعه شعر)
شاعر:ایوب آقاخانی - سناء دل - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 964-7197-08-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4