لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(298)
چاپ مجدد (514)
تالیف (783)
ترجمه (29)
تهران (706)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (812) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حافظ: نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی رحمه‌الله علیه
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:قاسم غنی ؛ مصحح:محمد قزوینی - شقایق - 432 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -59-5542-964 انتخاب
2- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی قدس سره العزیز
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:محمد قزوینی ؛ به‌اهتمام:قاسم غنی - زوار - 680 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1385 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 0 -157-401-964 انتخاب
3- دیوان حافظ
تهيه و تنظيم:محمد قزوینی ؛ تهيه و تنظيم:قاسم غنی ؛ خطاط:مسعود رنگساز - اسوه - 432 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1392 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 3 -005-542-964-978 انتخاب
4- دیوان حافظ شیرازی همراه با متن کامل فالنامه حافظ از روی نسخه تصحیح شده علامه محمد قزوینی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - پیام عدالت - 582 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 8 -388-152-964-978 انتخاب
5- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مترجم:رنلدالین نیکلسون ؛ مقدمه:محمد قزوینی - مولی - 450 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1362 - 1200 ریال - انتخاب
6- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - بامداد - 362 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- حافظ
نويسنده:محمد قزوینی ؛ نويسنده:قاسم غنی ؛ خطاط:عباس اخوین - اساطیر - 635 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 4000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
8- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: همراه با زندگینامه خواجه
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - فرهنگ و قلم - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1381 - 6000 نسخه - 33000 ریال - 5 -19-6989-964 انتخاب
9- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: از روی نسخه تصحیح شده علامه محمد قزوینی با ترجمه احوال ...
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ ؛ مصحح:محمد قزوینی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1382 - 16000 نسخه - 7 -65-5977-964 انتخاب
10- دیوان حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - جیحون - 576 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 3 -78-6534-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 82