لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (10)
تالیف (29)
ترجمه (13)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزئیات روشهای تدریس همراه با چارچوب جامع برای تدریس حرفه‌ای
نويسنده:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 10000 نسخه - 27000 ریال - 2 -2-92761-964 انتخاب
2- مهارتهای مشاوره برای معلمان
نويسنده:کیل کینگ ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان ؛ مترجم:اختر جمالی - فراشناختی اندیشه - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 10000 نسخه - 13000 ریال - 9 -4-92761-964 انتخاب
3- ظرفیت‌سازی رهبری دانشگاهی: راهنمایی برای بهترین اقدام
نويسنده:والتراچ. گملچ ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان ؛ مترجم:کامران محمدخانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 440000 ریال - 2 -5623-10-964-978 انتخاب
4- سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی از جهان باستانی تا جهان امروز
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:فروغ تن‌ساز ؛ ويراستار:عربعلی رضایی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 0 انتخاب
5- مهارتهای ارتباط بین فردی در بهداشت باروری و تنظیم خانواده: کتابچه آموزشی (ویژه پزشکان و کارشناسان..)
نويسنده: گروه‌حمایت‌کشورهای‌صندوق‌جمعیت‌ملل‌متحد ؛ مترجم: گروه‌مرکز(IEC) ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
6- فرایند برنامه‌ریزی تکالیف درسی دانش‌آموزان
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:مختار موسوی ؛ نويسنده:منوچهر فضلی‌خانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 7 -026-348-964 انتخاب
7- مهارتهای مشاوره برای معلمان
نويسنده:کیل کینگ ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان ؛ مترجم:اختر جمالی - فراشناختی اندیشه - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 9 -4-92761-964 انتخاب
8- آموزش و پرورش روح به سوی یک برنامه درسی معنوی
نويسنده:جان میلر ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 20000 نسخه - 19000 ریال - 1 -8-92761-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف، بازتابی از عالم کبیر: بررسی تحلیلی دایره‌المعارف‌نویسی در ایران و جهان
نويسنده:مهشید مشیری ؛ نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ ويراستار:کامبیز بنی‌هاشمی - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -32-5515-964 انتخاب
10- مدلی جهت تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -12-7516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5