لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (10)
تالیف (29)
ترجمه (13)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزئیات روشهای تدریس همراه با چارچوب جامع برای تدریس حرفه‌ای
نويسنده:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 نسخه - 17000 ریال - 2 -2-92761-964 انتخاب
2- نخستین مرجع اصطلاحات بین‌المللی برنامه درسی
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ مترجم:محمدعلی فرنیا ؛ ويراستار:صادق ملکی - محمدعلی فرنیا - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 2 -7629-06-964 انتخاب
3- برنامه درسی در نظام آموزشی با تاکید بر روش‌های میان‌رشته‌ای
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:فائزه‌سادات مالکی - مشکوه دانش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -40-6821-600-978 انتخاب
4- The first international terminology of curriculum as a referential dictionary
نويسنده:نادرقلی قورچیان - فرهنگسرای اندیشه - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -1-92761-964 انتخاب
5- آموزش و پرورش روح به سوی یک برنامه درسی معنوی
نويسنده:جان میلر ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 نسخه - 19000 ریال - 1 -8-92761-964 انتخاب
6- فرایند برنامه‌ریزی تکالیف درسی دانش‌آموزان
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:مختار موسوی ؛ نويسنده:منوچهر فضلی‌خانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 7 -026-348-964 انتخاب
7- سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی از جهان باستانی تا جهان امروز
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:فروغ تن‌ساز ؛ ويراستار:عربعلی رضایی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 0 انتخاب
8- جزئیات روشهای تدریس همراه با چارچوب جامع برای تدریس حرفه‌ای
نويسنده:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 10000 نسخه - 27000 ریال - 2 -2-92761-964 انتخاب
9- آموزش الکترونیکی نظریه‌ها و مدل‌ها
نويسنده:مصطفی اجتهادی ؛ نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:علی تقی‌پورظهیر - منتشران اندیشه - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -01-7485-600-978 انتخاب
10- برنامه درسی مقدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تربیت معلم
نويسنده: گروه‌کارفدراسیون‌بین‌المللی‌پردازش‌اطلاعات‌IFIP ؛ مترجم:نادرقلی قورچیان - فراشناختی اندیشه - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 8 -11-7516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5