لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(197)
چاپ مجدد (310)
تالیف (7)
ترجمه (500)
تهران (442)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (507) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رکوییم برای یک راهبه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:کیاسا ناظران ؛ ويراستار:مهدی رحیمی - اندیشه‌سازان - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 2 -105-352-964 انتخاب
2- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر ماهی - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -59-9971-964-978 انتخاب
3- سوء تفاهم
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر ماهی - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -81-9971-964-978 انتخاب
4- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1395 - 1000 نسخه - 119000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
5- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - امیرکبیر - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -1655-00-964-978 انتخاب
6- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرستو جلیلی - پیرامید - 128 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -73-6361-600-978 انتخاب
7- مرد اول
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:محمود بهفروزی - جامی،مصدق - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 400 نسخه - 200000 ریال - 4 -129-176-600-978 انتخاب
8- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 1 -110-453-964-978 انتخاب
9- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر ماهی - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 9 -59-9971-964-978 انتخاب
10- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51