لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(189)
چاپ مجدد (296)
تالیف (7)
ترجمه (478)
تهران (425)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (485) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیرجلال‌الدین اعلم - نیلوفر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 0 -057-448-964 انتخاب
2- سقوط
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:شورانگیز فرخ - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -654-121-600-978 انتخاب
3- دادخوازان
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:منیژه میرمکری - هیوا - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -69-7970-964-978 انتخاب
4- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 1000 نسخه - 119000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
5- سوء‌ تفاهم
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - مجید،به‌سخن - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 1 -011-453-964-978 انتخاب
6- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - معیار علم - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 6 -75-5461-600-978 انتخاب
7- طاعون
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3300 نسخه - 44000 ریال - 0 -141-448-964 انتخاب
8- تسخیرشدگان: اقتباسی از رمان داستایفسکی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - ماهی - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 9 -166-209-964-978 انتخاب
9- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 2 -004-351-964 انتخاب
10- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهسا اسفندی ؛ ويراستار:سیده‌زهرا آرامی - آو - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -8-96929-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49