لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (12)
تالیف (53)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های حسی - شنیداری
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 5 -083-439-600-978 انتخاب
2- از قصه تا قصه‌درمانی
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ نويسنده:ندا دیلمی ؛ ويراستار:سیما محتشمی - فدک سبز - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -11-6505-600-978 انتخاب
3- راه خلاقیت
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 1 -00-5022-600-978 انتخاب
4- مثبت‌اندیشی راه خلاقیت
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 3 -9-95331-964-978 انتخاب
5- در خلوت دل
ويراستار:رائد آموزگار ؛ شاعر:عبدالرضا کردی - هنرستان - 52 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3200 نسخه - 1500 ریال - 6 -18-6460-964 انتخاب
6- رشد خلاق در آموزش خلاق
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - مطالعات خانواده - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 3 -06-8835-964 انتخاب
7- مبانی نواندیشی، نوآوری و خلاقیت
نويسنده:عبدالرضا کردی - وزارت آموزش و پرورش، دفتر آموزش عمومی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -0-92136-964 انتخاب
8- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 46 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -064-439-600-978 انتخاب
9- بازی و پرورش خلاقیت کودکان
نويسنده:عبدالرضا کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 3 -1029-08-964-978 انتخاب
10- یادگیری خلاق و هوشهای چندگانه
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 0 -1-91163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6