لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (10)
ترجمه (12)
تهران (17)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غدد بدن انسان
نويسنده:زهرا حیدری ؛ نويسنده:محمدحسن کریم‌فر ؛ نويسنده:روح‌الله خالقی - طنین - 287 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- اطلس توصیفی آناتومی دورلند / گری
نويسنده:ریچاردال. دراک ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:محمدحسن کریم‌فر - اندیشه رفیع - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 5 -512-987-964-978 انتخاب
3- تشریح (1) برای دانشجویان مامایی (تنه، دستگاه عصبی مرکزی و لگن)
نويسنده:محمدحسن کریم‌فر ؛ نويسنده:مطهره ظاهرآراء ؛ نويسنده:آذر باباخانی - جامعه‌نگر - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 199000 ریال - 9 -171-101-600-978 انتخاب
4- تشریح (2) برای دانشجویان مامایی (اندام فوقانی، اندام تحتانی و سر و گردن)
نويسنده:محمدحسن کریم‌فر ؛ نويسنده:مطهره ظاهرآراء ؛ نويسنده:آذر باباخانی - جامعه‌نگر - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 159000 ریال - 7 -159-101-600-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی پایه: ویژه دانشجویان رشته بهداشت عمومی، بر اساس آخرین سرفصل مصوب شورای...
نويسنده:آذر باباخانی ؛ نويسنده:مطهره ظاهرآراء ؛ نويسنده:فیروزه نیازوند - جوهر حیات - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -04-6355-600-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی اسنل 2012: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 158000 ریال - 1 -239-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
9- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
10- اطلس توصیفی آناتومی دورلند / گری
نويسنده:ریچاردال. دراک ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:محمدحسن کریم‌فر - اندیشه رفیع - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 800000 ریال - 5 -512-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3