لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (10)
ترجمه (12)
تهران (17)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 4 -535-987-964-978 انتخاب
3- آناتومی پایه: ویژه دانشجویان رشته بهداشت عمومی، بر اساس آخرین سرفصل مصوب شورای...
نويسنده:آذر باباخانی ؛ نويسنده:مطهره ظاهرآراء ؛ نويسنده:فیروزه نیازوند - جوهر حیات - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -04-6355-600-978 انتخاب
4- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 316 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 4 -535-987-964-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
6- اطلس توصیفی آناتومی دورلند / گری
نويسنده:ریچاردال. دراک ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:محمدحسن کریم‌فر - اندیشه رفیع - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 800000 ریال - 5 -512-987-964-978 انتخاب
7- استخوان‌شناسی عمومی
نويسنده:محمدحسن کریم‌فر ؛ نويسنده:محمدرضا غلامی ؛ نويسنده:عباسعلی معین - عقیل - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -38-5050-600-978 انتخاب
8- تشریح (1) برای دانشجویان مامایی (تنه، دستگاه عصبی مرکزی و لگن)
نويسنده:محمدحسن کریم‌فر ؛ نويسنده:مطهره ظاهرآراء ؛ نويسنده:آذر باباخانی - جامعه‌نگر - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 199000 ریال - 9 -171-101-600-978 انتخاب
9- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
10- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3