لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(606)
چاپ مجدد (1881)
تالیف (471)
ترجمه (2016)
تهران (2483)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2195)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (2487) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رامونا و پدرش
نويسنده:بورلی کلییری ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -490-369-964-978 انتخاب
2- آتش دزد تسلیم نمی‌شود
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -551-369-964-978 انتخاب
3- آتش دزد
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 6 -391-369-964-978 انتخاب
4- رامونا، همیشه راموناست!
نويسنده:بورلی کلییری ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 5 -301-369-964-978 انتخاب
5- من نمی‌توانم پیدایش کنم
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:داود شعبانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -226-369-964 انتخاب
6- رامونای شجاع شجاع‌!
نويسنده:بورلی کلییری ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -302-369-964-978 انتخاب
7- جودی دکتر می‌شود!
نويسنده:مگان مک‌دونالد ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 4 -353-369-964-978 انتخاب
8- دوستان من
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 964-369-237-X انتخاب
9- آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود!
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -568-369-964-978 انتخاب
10- آمبر براون یک مداد شمعی نیست
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -563-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 249