لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (251)
تالیف (9)
ترجمه (300)
تهران (168)
شهرستان (141)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (309) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - شرکت به نشر - 1346 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 5000 نسخه - 7 -0785-02-964-978 انتخاب
2- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - الهادی - 1346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 22000 ریال - 6 -070-400-964 انتخاب
3- الاصول من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - کتابفروشی ‌اسلامیه - 658 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1379 - 3000 نسخه - 80000 ریال - انتخاب
4- مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - موسسه ‌انتشارات ‌نبوی - 1370 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 964-6405-24-X انتخاب
5- الاصول من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدباقر بهبودی - دارالکتب الاسلامیه - 656 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1383 - 8 -179-481-964 انتخاب
6- الاصول من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - موسسه جهانی خدمات اسلامی - 500 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -45-6521-964-978 انتخاب
7- خصال شیخ صدوق با ترجمه و شرح فارسی
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌بابویه ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - کتابچی - 756 صفحه - چاپ 6 سال 1370 - 3200 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
8- برگزیده مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و خط درشت
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - رستگار - 276 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 6500 نسخه - 6500 ریال - 2 -04-7213-964 انتخاب
9- دعای روز عرفه
مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - شرکت به نشر - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 5000 نسخه - 0 -409-333-964 انتخاب
10- مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - موسسه ‌انتشارات ‌نبوی - 1370 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 3050 نسخه - 23000 ریال - 964-6405-38-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31