ابزار وبمستر

چاپ اول(115)
چاپ مجدد (552)
تاليف (3)
ترجمه (664)
تهران (649)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (667) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- شیطان و مادموازل پریم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین قنبری - گوهرشاد - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 11000 ريال - 6 -36-6905-964 انتخاب
2- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ ويراستار:مهدی حریری - نشر کاروان - 288 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1382 - 5550 نسخه - 28000 ريال - 4 -04-7033-964 انتخاب
3- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1382 - 5100 نسخه - 16000 ريال - 1 -0-91607-964 انتخاب
4- شیطان و دوشیزه پریم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2220 نسخه - 18000 ريال - 9 -10-7033-964 انتخاب
5- شیطان و دوشیزه پریم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:میترا میرشکارسیاهکل - افراز - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 13000 ريال - 8 -21-7640-964 انتخاب
6- شیطان و دوشیزه پریم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 3300 نسخه - 20000 ريال - 9 -10-7033-964 انتخاب
7- نامه‌های عاشقانه یک پیامبر: مجموعه نامه‌های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924
گردآورنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3000 نسخه - 6 -17-7033-964 انتخاب
8- شیطان و دوشیزه پریم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ريال - 9 -10-7033-964 انتخاب
9- مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 22000 ريال - 0 -54-7033-964 انتخاب
10- شیطان و دوشیزه پریم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ريال - 9 -10-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]