ابزار وبمستر

چاپ اول(113)
چاپ مجدد (539)
تاليف (9)
ترجمه (643)
تهران (637)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (652) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 21000 ريال - 1 -93-7033-964 انتخاب
2- مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید بهلول ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - نشرآسیم - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 2000 نسخه - 17000 ريال - 5 -32-8351-964 انتخاب
3- نامه‌های عاشقانه یک پیامبر: مجموعه نامه‌های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924
گردآورنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ گردآورنده:پائولو کوئیلو - کاروان - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ريال - 6 -17-7033-964-978 انتخاب
4- قاموس فرزانگی
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 138 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 52000 ريال - 7 -78-7033-964-978 انتخاب
5- کنار رود پیدرا نشستم و گریستم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ نقاش:ماریا‌کریستینا اویتیسیکا - نشر کاروان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2000 نسخه - 18000 ريال - 2 -19-7033-964 انتخاب
6- دومین مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 158 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ريال - 9 -16-7033-964-978 انتخاب
7- زائر کوم‌پوستل
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 1 -11-6404-964 انتخاب
8- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 3000 نسخه - 12500 ريال - 0 -078-328-964 انتخاب
9- مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید بهلول ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ريال - 0 -064-328-964 انتخاب
10- نامه‌های عاشقانه یک پیامبر: مجموعه نامه‌های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924
گردآورنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان،موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ريال - 6 -17-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]