ابزار وبمستر

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (536)
تاليف (8)
ترجمه (639)
تهران (633)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (647) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- مبارزان راه روشنایی
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ريال - 9 -40-5998-964 انتخاب
2- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 4 -46-6404-964 انتخاب
3- در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ريال - 3 -09-5998-964 انتخاب
4- کنار رود پیدرا نشستم و گریستم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ريال - 2 -19-7033-964 انتخاب
5- مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید بهلول ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 5000 نسخه - 13000 ريال - 0 -064-328-964 انتخاب
6- مبارزان راه روشنایی
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 11000 ريال - 9 -40-5998-964 انتخاب
7- دومین مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 164 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1381 - 5550 نسخه - 27000 ريال - 8 -02-7033-964 انتخاب
8- دومین مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - کاروان - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5300 نسخه - 4500 ريال - انتخاب
9- بریدا
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 5550 نسخه - 24000 ريال - 6 -03-7033-964 انتخاب
10- مکتوب
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5100 نسخه - 17000 ريال - 0 -54-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 65 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]