لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذر روزگار
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:آ. نگار - قلم شاملو - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 80000 ریال - 3 -7-99686-622-978 انتخاب
2- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 110000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
3- در نبض صبح
شاعر:مایا آنجلو ؛ مترجم:بهرام معصومی - چلچله - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 3 -48-8625-600-978 انتخاب
4- در صحنه می‌مانم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:فرزین همایون‌فر - نشر چشمه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 80000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
6- نامه‌ای به دخترم
نويسنده:مایا آنجلو ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل - نشر قطره - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 9 -343-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1