لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(220)
چاپ مجدد (508)
تالیف (8)
ترجمه (720)
تهران (585)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (728) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود و ارضای نیازهای زناشویی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سیدرضا نیازی - پیام ‌نسیم - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 نسخه - 16000 ریال - 4 -3-93953-964 انتخاب
2- مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سیاوش میرزابیگی ؛ مترجم:حسن رفیعی - پیک فرهنگ - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 4 -18-6188-964 انتخاب
3- نیاز زن‌ها، خواسته مردها: راهنمایی سودمند برای عشق پایدار
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:مریم شیرخانی - عقیل - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 9 -51-7689-964 انتخاب
4- مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سیدرضا نیازی ؛ مترجم: نوید - بوستان دانش - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2 -80-8144-964-978 انتخاب
5- مردان مریخی، زنان ونوسی: چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر ذهن‌آویز - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1388 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 1 -49-7390-964-978 انتخاب
6- مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سیاوش میرزابیگی ؛ مترجم:حسن رفیعی - پیک فرهنگ - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1384 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 4 -18-6188-964 انتخاب
7- مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سیدرضا نیازی - نجبا - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -60-7238-964 انتخاب
8- مردان مریخی، زنان ونوسی: بچه‌های بهشتی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:غلامحسین سالمی - لیوسا - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 2 -09-5634-964-978 انتخاب
9- عشق و اعتماد دلخواه زن‌ها، خواسته مردها: روشی نو درروابط و مسائل زناشویی برای زندگی عاشقانه
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:فرزانه اختیار‌وکالتی - یاران - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 4 -064-234-964-978 انتخاب
10- مردان مریخی، زنان ونوسی: راهنمای روابط زناشویی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:علیرضا عندلیب ؛ مترجم:اشرف عدیلی - سیمرغ - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 3 -2-90108-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73