لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (23)
تالیف (39)
ترجمه (7)
تهران (43)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:عبدالمهدی نصیرزاده ؛ نويسنده:شهرام نظری ؛ ويراستار:محمود گودرزی - جهان جام جم - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 8 -22-5478-600-978 انتخاب
2- بدن‌سازی کامل در والیبال
نويسنده:عبدالحمید زیتونلی ؛ نويسنده:سخیده زیتونلی ؛ ويراستار:محمود گودرزی - عصر انتظار - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 6 -24-5751-600-978 انتخاب
3- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
4- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری ؛ ويراستار:علی‌اصغر رواسی - دانشگاه پیام نور - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
5- نگاهی به گوشه‌هایی از تاریخ ایران
نويسنده:بدری(کامروز) آتابای ؛ ويراستار:محمود گودرزی - دنیای کتاب - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 0 -72-5870-964 انتخاب
6- مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
نويسنده:محمود گودرزی - دانشگاه تهران - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -6214-03-964-978 انتخاب
7- امنیت شغلی
نويسنده:آلن اسکلاور ؛ مترجم:لیلا اژده‌فر ؛ مترجم:عبدالله شفیع‌آبادی - علم - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 75000 ریال - 7 -387-224-964-978 انتخاب
8- آئین استنباط در حقوق اسلامی
نويسنده:محمود گودرزی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -67-6153-964 انتخاب
9- اصول علمی کشتی گرفتن
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:عبدالمهدی نصیرزاده - سایه نیما - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 75000 ریال - 0 -46-2593-964-978 انتخاب
10- اصول آموزش کشتی 2 (رشته تربیت بدنی )
نويسنده:مرتضی رضایی‌صفوی ؛ ويراستار:محمود گودرزی - دانشگاه پیام نور - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 6000 نسخه - 12000 ریال - 5 -150-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5