لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (59)
تالیف (25)
ترجمه (43)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستارگان
نويسنده:پاتریک مور ؛ مترجم:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 0 -104-385-964-978 انتخاب
2- آسمان پر ستاره: دنباله‌دارها و شهابها
نويسنده:پاتریک مور ؛ مترجم:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 4000 نسخه - 3600 ریال - 3 -522-353-964 انتخاب
3- آسمان شب
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:شاپور پورپشنگ ؛ ويراستار:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - مدرسه - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -398-353-964 انتخاب
4- شناخت مبانی نجوم: آشنایی با کیهان و منظومه شمسی
نويسنده:منصور ملک‌عباسی ؛ ويراستار:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 1 -318-385-964-978 انتخاب
5- آسمان شب
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:شاپور پورپشنگ ؛ ويراستار:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - مدرسه - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 3 -075-385-964-978 انتخاب
6- ستارگان
نويسنده:پاتریک مور ؛ مترجم:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 66 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 0 -104-385-964-978 انتخاب
7- تاریخ نجوم در ایران
نويسنده:حمیدرضا گیاهی‌یزدی ؛ ويراستار:حسن باستانی‌راد ؛ ويراستار:دل‌آرا مردوخی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -164-379-964-978 انتخاب
8- شناخت مبانی نجوم: آشنایی با کیهان و منظومه شمسی
نويسنده:منصور ملک‌عباسی ؛ ويراستار:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - مدرسه - 104 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 1 -318-385-964-978 انتخاب
9- شناخت مبانی نجوم: آشنایی با کیهان و منظومه شمسی
نويسنده:منصور ملک‌عباسی ؛ ويراستار:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -934-353-964 انتخاب
10- شناخت مبانی نجوم: خورشید، ستارگان و کهکشانها، تاریخ نجوم
نويسنده:حمیدرضا گیاهی‌یزدی ؛ ويراستار:منصور ملک‌عباسی - مدرسه - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 9900 ریال - 964-385-177-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7