لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (53)
تالیف (40)
ترجمه (42)
تهران (78)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
2- حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - دانشگاه پیام نور - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 6000 نسخه - 20000 ریال - 1 -806-455-964-978 انتخاب
3- حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - دانشگاه پیام نور - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 1 -806-455-964-978 انتخاب
4- آمادگی جسمانی: اجزاء، تمرین‌ها، آزمون‌های کاربردی
نويسنده:حجت باقری ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - علم و حرکت - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -79-5547-964-978 انتخاب
5- حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - دانشگاه پیام نور - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1399 - 500 نسخه - 240000 ریال - 1 -806-455-964-978 انتخاب
6- English for the students of physical education & sport science
نويسنده:محمدعلی محمودی ؛ نويسنده:بابک دبیر ؛ نويسنده:خسرو ابراهیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 6500 نسخه - 13000 ریال - 5 -256-459-964 انتخاب
7- English for students of physical education & sport science
نويسنده:محمدعلی محمودی ؛ نويسنده:بابک دبیر ؛ نويسنده:خسرو ابراهیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 5 -256-459-964 انتخاب
8- English for the students of physical education & sport science
نويسنده:محمدعلی محمودی ؛ نويسنده:بابک دبیر ؛ نويسنده:خسرو ابراهیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 4500 نسخه - 22000 ریال - 0 -256-459-964-978 انتخاب
9- حرکات اصلاحی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:خسرو ابراهیم - دانشگاه پیام نور - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 500 نسخه - 49000 ریال - 1 -806-455-964-978 انتخاب
10- تئوری و متدولوژی تمرین: از مبانی به کاربرد
نويسنده:چابا ایشتوانفی ؛ مترجم:خسرو ابراهیم - دانشگاه امام رضا (ع) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 8 -47-6582-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9