لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (48)
تالیف (38)
ترجمه (39)
تهران (73)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر و علم مربیگری: 101 تمرین موفق والیبال از AVCA
نويسنده:کیندا لینبرگ ؛ مترجم:فرشته قلعه‌نوعی ؛ مترجم:نسترن غریب - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 2 -90-8131-964 انتخاب
2- آناتومی و فیزیولوژی انسان (هولز)
نويسنده:د شی‌یر ؛ نويسنده:جی باتلر ؛ نويسنده:ر لوئیس - حتمی - 346 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 7 -7-91202-600-978 انتخاب
3- English for the students of physical education & sport science
نويسنده:محمدعلی محمودی ؛ نويسنده:بابک دبیر ؛ نويسنده:خسرو ابراهیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 0 -256-459-964-978 انتخاب
4- بدنسازی و آمادگی برای والیبال
نويسنده: انجمن‌ملی‌قدرت‌وآماده‌سازی‌لینکلن‌ایالات‌متحده ؛ مترجم:خسرو ابراهیم ؛ ويراستار:عیسی کاتوزیان - مبتکران - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4700 ریال - 5 -69-5993-964 انتخاب
5- English for the students of physical education & sport science
نويسنده:محمدعلی محمودی ؛ نويسنده:بابک دبیر ؛ نويسنده:خسرو ابراهیم - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 5 -256-459-964 انتخاب
6- محاسبات سوخت و سازی (ACSM)
نويسنده:استیون گلاس ؛ نويسنده:گرگوری‌بایرون دوبر ؛ مترجم:خسرو ابراهیم - عصر انتظار - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -9-91202-600-978 انتخاب
7- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - 37000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
8- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
9- آناتومی و فیزیولوژی انسان (هولز)
نويسنده:د شی‌یر ؛ نويسنده:جی باتلر ؛ نويسنده:ر لوئیس - نشر علوم ورزشی - 278 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -0-92673-600-978 انتخاب
10- فعالیت بدنی و فیزیولوژی محیط
نويسنده:توماس ریلی ؛ نويسنده:جیم واترهاوس ؛ مترجم:سیدمحسن آوندی - علم و حرکت - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -00-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8