لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بروس لی: زندگینامه اژدهای طلایی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:رعنا کاظمی - تلاش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 8 -62-5750-964 انتخاب
2- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
3- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
4- بروس لی: اسرار زندگی اژدهای طلایی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:توحید اسدیان - نشاء - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 2 -15-7058-964 انتخاب
5- بروس لی: اسرار زندگی اژدهای طلایی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:توحید اسدیان - نشاء - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 2 -15-7058-964 انتخاب
6- بروس لی: زندگینامه اژدهای طلایی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:رعنا کاظمی - تلاش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -62-5750-964 انتخاب
7- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
8- نظریه‌های ارتباطات
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:سیداکبر میرحسینی ؛ مترجم:مرتضی نوربخش - جنگل - 832 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 7 -02-8917-964 انتخاب
9- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
10- دایره‌‌المعارف نظریه‌های ارتباطات
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ نويسنده:کارن فاس ؛ ويراستار:امیرحسام اسحاقی - اطلاع‌رسانان (وابسته به موسسه فرهنگی هنری دیدار نو) - 860 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 5 -00-6775-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2