لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معتقدات و آداب ایرانی (از عصر صفویه تا دوره پهلوی)
نويسنده:هانری ماسه ؛ مترجم:مهدی روشن‌ضمیر - شفیعی - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -11-7843-964 انتخاب
2- تاریخ ایران
مترجم:کاظم عابدینی‌مطلق ؛ مقدمه:هانری ماسه - فراگفت،آفرینه،ندای دوست،فرتاب - 400 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 69000 ریال - 0 -00-5553-600-978 انتخاب
3- تاریخ ایران
مترجم:کاظم عابدینی‌مطلق ؛ مقدمه:هانری ماسه - فراگفت،آیینه ‌دانش،فن‌افزار،کانون پژوهش - 400 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 69000 ریال - 0 -00-5553-600-978 انتخاب
4- تحقیق درباره سعدی
نويسنده:هانری ماسه ؛ مترجم:محمدحسن مهدوی‌اردبیلی ؛ مترجم:غلامحسین یوسفی - توس - 448 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
5- تاریخ تمدن
نويسنده: جمعی‌ازدانشوران‌ایرانشناس‌اروپا ؛ مقدمه:رنه گروسه ؛ مقدمه:هانری ماسه - گوتنبرگ - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -80-6006-964 انتخاب
6- تحقیق درباره سعدی
نويسنده:هانری ماسه ؛ مترجم:محمدحسن مهدوی‌اردبیلی ؛ مترجم:غلامحسین یوسفی - توس - 442 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 2200 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- تاریخ ایران
مترجم:کاظم عابدینی‌مطلق ؛ مقدمه:هانری ماسه - فراگفت،آیینه ‌دانش،فن‌افزار،پگاسوس - 400 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 69000 ریال - 0 -00-5553-600-978 انتخاب
8- تاریخ ایران
به‌اهتمام: جمعی از ایرانشناسان اروپا ؛ مقدمه:هانری ماسه ؛ مترجم:کاظم عابدینی‌مطلق - آیینه ‌دانش - 400 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -019-215-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1