لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (194)
تالیف (11)
ترجمه (265)
تهران (275)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (156)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (276) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیاط کوچولوی شجاع (هفت تا با یک ضربت)
نويسنده:فریا لیتل‌دیل ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -873-430-964 انتخاب
2- چشیدن
نويسنده:کاتی بیلینگزلی‌اسمیت ؛ نويسنده:ویکتوریا کرنسون ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- چشیدن
نويسنده:کتی اسمیت ؛ نويسنده:ویک کرنسون ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 6000 نسخه - 1650 ریال - 0 انتخاب
4- مدیر یک دقیقه‌ای، گفتگو با: مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:رابرت لاربر - نشر دایره - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 0 -46-6839-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف شگفتی‌ها، پرندگان: گوناگونی و عظمت زندگی پرندگان در سراسر جهان
نويسنده:مارتین والترز ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 2 -76-6353-964 انتخاب
6- خاک
نويسنده:کارن بریانت‌مل ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی ؛ ويراستار:منوچهر همایون‌روز - موسسه نشر پنجره - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 7 -20-6353-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف شگفتی‌ها: آبزیان: زندگی در آبهای سراسر جهان
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2500 نسخه - 19000 ریال - 9 -74-6353-964-978 انتخاب
8- مدیر یک دقیقه‌ای، گفتگو با: مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:رابرت لاربر - نشر دایره - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1385 - 3000 نسخه - 27500 ریال - 0 -46-6839-964 انتخاب
9- تی‌کی و بابایگا
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 4 -04-8890-964-978 انتخاب
10- قصه‌ها و افسانه‌های مردم دنیا
نويسنده:آنیتا کانا ؛ نويسنده:جگموهن چوپرا ؛ نويسنده:سومنات دار - ذکر - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3100 نسخه - 49000 ریال - 3 -293-307-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28