لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (200)
تالیف (11)
ترجمه (271)
تهران (281)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (161)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (282) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیر یک دقیقه‌ای و میمونها
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - دایره - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 9 -02-6839-964 انتخاب
2- بگو که می‌توانی: آموزش حساب
نويسنده: گروه مشاوران آموزشی ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 24 صفحه - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -58-6353-964 انتخاب
3- زندگی اسرارآمیز زنبورها
نويسنده:سومانک کید ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - نشر البرز - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 6 -450-442-964 انتخاب
4- یک دقیقه برای خودم
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - دایره - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1394 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 4 -27-6839-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف شگفتی‌ها، پرندگان: گوناگونی و عظمت زندگی پرندگان در سراسر جهان
نويسنده:مارتین والترز ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2500 نسخه - 19000 ریال - 2 -76-6353-964 انتخاب
6- چه کسی پنیر من را برد؟ (برای جوانان - نوجوانان)
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - دستان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 9 -19-7642-964 انتخاب
7- معلم یک دقیقه‌ای
نويسنده: کنستانس‌جانسون ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - خاتون - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
8- مدیر یک دقیقه‌ای: گفتگو با: مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - - 254 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
9- حواس پنجگانه: چگونه می‌شنویم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- دایره‌المعارف شگفتی‌ها: جانوران در زیستگاههای طبیعی
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی ؛ ويراستار:پریچهر همایون‌روز - پنجره - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 0 -77-6353-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29