لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (20)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ نقاش:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
2- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ نقاش:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
3- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1399 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
4- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
5- گردوهای موش قهوه‌ای
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ نقاش:علی‌اصغر محتاج - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
6- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1399 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
7- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:افسون امینی ؛ نقاش:علی‌اصغر محتاج - کتاب نیستان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 3 -403-337-964 انتخاب
8- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
9- کسی که موهایم را شانه زد (مجموعه داستان نوجوان)
نويسنده:مژگان کلهر ؛ ويراستار:معصومه انصاریان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -864-432-964 انتخاب
10- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -503-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3