لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (289)
تالیف (315)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (310)
كودك و نوجوان (271)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (315) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردیف و موسیقی شعر
نويسنده:احمدرضا محسنی - دانشگاه فردوسی مشهد - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 8 -98-5782-964 انتخاب
2- آموزش مفاهیم قرآن کریم به کمک علایم قراردادی ویژه کودکان قبل از دبستان: نماز (حمد و توحید)
نويسنده:احمدرضا محسنی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 6 -94-6224-964 انتخاب
3- بازی و آموزش: آموزش نوین قرآن کریم: روخوانی همراه با تجوید: ویژه دوره پیش‌دبستانی: راهنمای کاربردی و شیوه تدریس کتاب کار کودک
نويسنده:احمدرضا محسنی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 4 -47-6224-964 انتخاب
4- کتاب کار کودک (شماره 1 و 2): واحدهای کار تربیت دینی و روخوانی قرآن (ویژه دوره پیش‌دبستانی)
نويسنده:احمدرضا محسنی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1386 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -24-6224-964 انتخاب
5- کتاب قرآن برای کودکان
نويسنده:احمدرضا محسنی - آیین تربیت - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 9 -098-428-964 انتخاب
6- آموزش مفاهیم قرآن به روش قصه، سرود و نقاشی ویژه دوره پیش‌دبستانی: راهنمای کاربردی و شیوه تدریس کتاب کار کودک (جلد 1 و 2)
نويسنده:احمدرضا محسنی - آیین تربیت،نشر سنبله - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 8 -27-6550-964-978 انتخاب
7- آموزش مفاهیم قرآن کریم به ‌کمک علایم قراردادی ویژه کودکان قبل از دبستان: نماز (حمد و توحید)
نويسنده:احمدرضا محسنی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 6 -94-6224-964 انتخاب
8- کتاب کار آموزش تجوید قرآن کریم همراه با سرگرمی ویژه مقاطع مختلف تحصیلی
نويسنده:احمدرضا محسنی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1391 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -93-6224-964 انتخاب
9- آموزش حفظ صحیح با مفهوم کودکانه به روش کد ‌گذاری و تصویرخوانی همراه با آموزش غیرمستقیم روخوانی قرآن کریم
نويسنده:احمدرضا محسنی - ضریح آفتاب - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 8 -352-429-964-978 انتخاب
10- کتاب کار آموزش تجوید قرآن کریم همراه با سرگرمی ویژه مقاطع مختلف تحصیلی
نويسنده:احمدرضا محسنی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1394 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -93-6224-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32