لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(136)
چاپ مجدد (65)
تالیف (179)
ترجمه (22)
تهران (183)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (201) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش سفرهای علمی (1360 - 1370) (سومین بیست گفتار)
نويسنده:مهدی محقق - اطلاعات - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2100 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
2- اسماعیلیه
نويسنده:مهدی محقق - اساطیر - 88 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 4 -169-331-964 انتخاب
3- شرح سی قصیده حکیم ناصرخسرو قبادیانی: از روی قدیم‌ترین و صحیح‌ترین نسخه خطی
نويسنده:مهدی محقق - توس - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 3300 نسخه - 26000 ریال - 6 -365-315-964-978 انتخاب
4- سخنرانی‌های دانشمند فقید مرحوم استاد حسینعلی راشد (ره): مباحث اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، آخرین سخنرانی‌های راشد 1357 - 1356
به‌اهتمام:احمد پژوم ؛ مقدمه:مهدی محقق ؛ مقدمه:احمد مهدوی‌دامغانی - پارس کتاب - 536 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 0 -51-8317-964-978 انتخاب
5- الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف محمدبن زکریا الرازی باللغه العربیه و النجلیزیه
شارح:مهدی محقق - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 324 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -85-7874-964 انتخاب
6- شرح سی قصیده
نويسنده: ناصرخسرو ؛ به‌اهتمام:مهدی محقق - توس - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 7 -365-315-964 انتخاب
7- نور العیون
نويسنده:محمدبن‌منصور جرجانی‌یمانی ؛ مقدمه:یوسف بیگ‌باباپور ؛ زيرنظر:مهدی محقق - میراث مکتوب،سفیر اردهال - 884 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 420000 ریال - 2 -054-203-600-978 انتخاب
8- بزم و رزم
نويسنده:عزیزبن‌اردشیر استرآبادی ؛ به‌اهتمام:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ به‌اهتمام:هوشنگ ساعدلو - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 740 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 2 -04-6278-964-978 انتخاب
9- الباب الحادی عشر للعلامه الحلی مع شرح النافع یوم الحشر لمقدادبن‌عبدالله السیوری
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:مهدی محقق - شرکت به نشر - 314 صفحه - چاپ 5 سال 1377 - 4000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
10- شرح الالهیات من کتاب الشفاء
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ شارح:مهدی‌بن‌ابی‌ذر نراقی ؛ مصحح:مهدی محقق - موسسه مطالعات اسلامی - 388 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21