لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (125)
تالیف (236)
ترجمه (11)
تهران (123)
شهرستان (124)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (247) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 170 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 50000 نسخه - 7500 ریال - 4 -3-93932-964 انتخاب
2- قرآن در خانواده پلیس: آموزش مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم با شیوه پرسش و پاسخ و سوالات مسابقه‌ای حزب اول - جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - 2 -4-93932-964 انتخاب
3- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء دهم"
نويسنده:مهدی محمودیان ؛ خطاط:عثمان طه - نسیم حیات - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 نسخه - 15000 ریال - 6 -556-492-964-978 انتخاب
4- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (جزء چهارم): ویژه آموزش کارکنان آجا
نويسنده:مهدی محمودیان - مطاف - 164 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 نسخه - 30000 ریال - 3 -1-94526-600-978 انتخاب
5- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء شانزدهم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم حیات - 164 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 0 -826-492-964-978 انتخاب
6- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن‌ کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء بیست و ششم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم حیات - 166 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 9 -852-492-964-978 انتخاب
7- اتحاد در قرآن
نويسنده:مهدی محمودیان - سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی - 82 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 100000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
8- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء اول"
نويسنده:مهدی محمودیان - رضوان پرتو - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 7 -5-93694-964 انتخاب
9- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ به همراه سوالات برای اجرای مسابقات قرآنی در کلیه واحدهای فرهنگی و مدارس "جزء چهارم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم کوثر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -54-8487-964 انتخاب
10- قرآن در خانواده پلیس: آموزش مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: حزب سوم - جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12000 نسخه - 2 -4-93932-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25