لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(121)
چاپ مجدد (123)
تالیف (85)
ترجمه (159)
تهران (213)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (244) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه فتوحات مکیه: منازلات: باب 383 تا 461
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:محمد خواجوی - مولی - 502 صفحه - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 1 -28-2671-964-978 انتخاب
2- ترجمان الاشواق
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مقدمه:مارتین لینگز ؛ مترجم:گل‌بابا سعیدی - روزنه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 10850 ریال - انتخاب
3- کتاب المسایل
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:محمود دامادی - موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - 246 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
4- مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ شارح:داودبن‌محمود قیصری - موسسه انتشارات محبین - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 700 نسخه - 55000 ریال - 9 -06-7103-964 انتخاب
5- تهذیب اخلاق
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:زاهد ویسی - جامی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 45000 ریال - 3 -50-2575-964-978 انتخاب
6- جهان در پناه یازده اسم اعظم: شرح کتاب الاسری الی مقام الاسری
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ گردآورنده:علی باقری - موسسه ‌فرهنگی‌ و انتشاراتی‌ پازینه - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3500 نسخه - 33000 ریال - 4 -76-5722-964 انتخاب
7- ترجمه نقش الفصوص
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:نجیب مایل‌هروی - مولی - 88 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 14 سال 1382 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 4 -69-5996-964 انتخاب
8- ترجمه رساله غوثیه
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:حسن گیلانی ؛ مصحح:نجیب مایل‌هروی - مولی - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -65-5996-964 انتخاب
9- شرح فصوص الحکم
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ نويسنده:حسین‌بن‌حسن کمال‌خوارزمی ؛ به‌اهتمام:نجیب مایل‌هروی - مولی - 928 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1100 نسخه - 690000 ریال - 8 -00-5996-964-978 انتخاب
10- الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ محقق:محمد خواجوی ؛ خطاط:حمید عجمی - مولی - 416 صفحه - (در17جلد ) - جلد 15 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 520 نسخه - 450000 ریال - 7 -044-339-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25