لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (15)
تالیف (67)
ترجمه (2)
تهران (19)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب طلایی روانشناسی تربیتی: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:ساناز مهدوی‌تبار ؛ ويراستار:محمد مردانی - طلایی پویندگان دانشگاه - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -045-248-600-978 انتخاب
2- سیری کوتاه و گذرا در عرفان عارفان
نويسنده:محمد مردانی - سپهر آذین - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 4 -3837-06-964 انتخاب
3- اسپرم: شناخت و انتخاب اسپرم از دیدگاه بالینی و مولکولی در افراد کاندید ICSI
نويسنده:محمدحسین نصراصفهانی ؛ نويسنده:مرضیه تولایی ؛ نويسنده:محمد مردانی - پژوهشگاه رویان - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 1 -12-8486-600-978 انتخاب
4- روانشناسی عمومی: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:علی‌اصغر شاملو ؛ نويسنده:شهرام وکیلی‌هریس ؛ ويراستار:محمد مردانی - پویندگان دانشگاه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -024-248-600-978 انتخاب
5- خلاصه همراه در احوالات باب و بها
نويسنده:محمد مردانی - سپهر آذین - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 0 -05-9910-964 انتخاب
6- اسپرم: شناخت و انتخاب اسپرم از دیدگاه بالینی و مولکولی در افراد کاندید ICSI
نويسنده:محمدحسین نصراصفهانی ؛ نويسنده:مرضیه تولایی ؛ نويسنده:محمد مردانی - پژوهشگاه رویان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -3-92587-600-978 انتخاب
7- اسلام و دراویش
نويسنده:محمد مردانی - سپهر آذین - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 7 -10-9910-964 انتخاب
8- سیری کوتاه در اقوال و افکار
نويسنده:محمد مردانی - سپهر آذین - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -4-96394-964 انتخاب
9- کتاب طلایی روان‌سنجی: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:زهره میرافضلی‌ماهان ؛ ويراستار:محمد مردانی ؛ ويراستار:آزاده میرزایی - طلایی پویندگان دانشگاه - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -056-248-600-978 انتخاب
10- مناظرات و مکاتبات با توضیحات و ملحقات
نويسنده:محمد مردانی - سپهر آذین - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 5 -08-9910-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7