لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژواک غریب
شاعر:محمدامین مرشدزاده - میثاق - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 3 -9-91314-964 انتخاب
2- آدم‌ها - فصل‌ها - چشم‌هایی شنی
نويسنده:محمدامین مرشدزاده - محمدامین مرشدزاده - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 100000 ریال - 0 -1429-04-600-978 انتخاب
3- دخمه - فراموشی‌ها
نويسنده:محمدامین مرشدزاده - رسانه ساز دانش - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -16-2858-964-978 انتخاب
4- لیلا - بیدار شو - لیلا
نويسنده:محمدامین مرشدزاده - رسانه ساز دانش - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -13-2858-964-978 انتخاب
5- ژیناچ
شاعر:محمدامین مرشدزاده - رسانه ساز دانش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -10-2858-964-978 انتخاب
6- آن تاریک (فیلمنامه)
نويسنده:محمدامین مرشدزاده - رسانه ساز دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -08-2858-964-978 انتخاب
7- رستگاری
نويسنده:محمدامین مرشدزاده - رسانه ساز دانش - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 8 -82-2858-964-978 انتخاب
8- آدم‌ها - فصل‌ها - چشم‌هایی شنی
نويسنده:محمدامین مرشدزاده - رسانه ساز دانش - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -84-2858-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1