لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(153)
چاپ مجدد (350)
تالیف (4)
ترجمه (499)
تهران (502)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (479)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (503) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هندوانه جادویی (افسانه‌ای از سرزمین داغستان)
نويسنده:والتر مای ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:قاسم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -166-348-964 انتخاب
2- آزمایش‌های جورواجور با اعضای بدن
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 1 -679-349-964-978 انتخاب
3- آیا دلتان می‌خواهد: سرنشین آپولو 13 بودید؟
نويسنده:ایان گراهام ؛ مترجم:محمود مزینانی - پنجره - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -062-222-964-978 انتخاب
4- زمین، کمک!
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:محمود مزینانی - پیدایش - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 3 -927-349-964-978 انتخاب
5- تی‌کی و بابایگا
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ نقاش:کیم گمبل - پنجره - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -140-222-964-978 انتخاب
6- حقایق هولناک درباره زمان
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ تصويرگر:تونی دسالز - پیدایش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 0 -304-349-964 انتخاب
7- آموزش ICT برای کودکان: تصویرهای رایانه‌ای
نويسنده:آن رونی ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:محمد ذوقی - پیدایش - 30 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 700 نسخه - 75000 ریال - 3 -758-349-964-978 انتخاب
8- آزمایش‌های مورمورکننده و اختراعات شیطانی
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 336 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 160000 ریال - 2 -672-349-964-978 انتخاب
9- شوک الکتریسیته
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - پیدایش - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 نسخه - 25000 ریال - 8 -233-349-964 انتخاب
10- جانداران سمی هولناک
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - پیدایش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -329-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51