لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ واژگان تربیت بدنی و علوم وابسته
مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:مجید مسیحای‌اکبر ؛ ويراستار:افسانه بلوری - مبتکران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10500 ریال - 0 -176-486-964 انتخاب
2- فرهنگ واژگان تربیت بدنی و علوم وابسته
مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:مجید مسیحای‌اکبر ؛ ويراستار:افسانه بلوری - مبتکران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 12500 ریال - 0 -176-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1