لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (4)
تالیف (10)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهندسی بافت شبکیه چشم
تدوين:فتح‌الله مضطرزاده ؛ تدوين:آزاده سپهوندی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 60000 ریال - 9 -676-463-964-978 انتخاب
2- کاربرد سرامیک‌ها در مهندسی پزشکی
نويسنده:فتح‌الله مضطرزاده ؛ نويسنده:ژامک نورمحمدی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 300 نسخه - 200000 ریال - 6 -284-463-964-978 انتخاب
3- کاربرد کامپوزیت‌ها در مهندسی پزشکی
نويسنده:فتح‌الله مضطرزاده ؛ نويسنده:محمد ربیعی ؛ نويسنده:ژامک نورمحمدی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 57000 ریال - 8 -197-463-964 انتخاب
4- نانوذرات آنتی‌باکتریال نقره در صنعت و بهداشت
نويسنده:نفیسه بحیرایی ؛ نويسنده:مهدی هدایتی ؛ زيرنظر:فتح‌الله مضطرزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -084-210-964-978 انتخاب
5- کاربرد سرامیک‌ها در مهندسی پزشکی
نويسنده:فتح‌الله مضطرزاده ؛ نويسنده:ژامک نورمحمدی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 39500 ریال - 2 -284-463-964 انتخاب
6- فلزات در مهندسی پزشکی
تدوين:فتح‌الله مضطرزاده ؛ تدوين:مریم غفاری ؛ تدوين:محمدمهدی مبارکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 360000 ریال - 3 -722-463-964-978 انتخاب
7- درآمدی بر تعادل فازی در سرامیکها
نويسنده:کلیفتن برگرون ؛ نويسنده:سابهاش ریسبود ؛ مترجم:فتح‌الله مضطرزاده - دانشگاه علم و صنعت ایران - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -102-454-964 انتخاب
8- آزبست و سایر کانیهای لیفی زیان‌آور
نويسنده:فتح‌الله مضطرزاده ؛ نويسنده:شهره خردپیر - پژوهشگاه مواد و انرژی - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
9- فلزات در مهندسی پزشکی
تدوين:فتح‌الله مضطرزاده ؛ تدوين:مریم غفاری ؛ تدوين:محمدمهدی مبارکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 210000 ریال - 3 -722-463-964-978 انتخاب
10- کاربرد کامپوزیت‌ها در مهندسی پزشکی
نويسنده:فتح‌الله مضطرزاده ؛ نويسنده:محمد ربیعی ؛ نويسنده:ژامک نورمحمدی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 500 نسخه - 10000 ریال - 8 -197-463-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2