لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(668)
چاپ مجدد (2116)
تالیف (2396)
ترجمه (388)
تهران (1563)
شهرستان (1221)
كودك و نوجوان (126)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (2784) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه - مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع) - 612 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -64-6632-964 انتخاب
2- تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز
نويسنده:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ نويسنده:محمدرضا آشتیانی ؛ نويسنده:محمدجعفر امامی - دارالکتب الاسلامیه - 410 صفحه - (در28جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 27 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -010-440-964 انتخاب
3- برگزیده تفسیر نمونه
تهيه و تنظيم:احمد علی‌بابائی ؛ زيرنظر:ناصر مکارم‌شیرازی - دارالکتب الاسلامیه - 678 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1385 - 5000 نسخه - 9 -042-440-964 انتخاب
4- تفسیر جوان (برگرفته از تفسیر نمونه) = A new narration of holy Qur'an for young youth
نويسنده:محمد بیستونی ؛ زيرنظر:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ محقق:صفورا بیستونی - بیان جوان - 442 صفحه - (در30جلد ) - جلد 13 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 964-8399-31-X انتخاب
5- تفسیر جوان (برگرفته از تفسیر نمونه) = A new narration of holy Qur'an for young youth
نويسنده:محمد بیستونی ؛ زيرنظر:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ محقق:صفورا بیستونی - بیان جوان - 512 صفحه - (در30جلد ) - جلد 29 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -70-8399-964 انتخاب
6- تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز
نويسنده:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ نويسنده:محمدرضا آشتیانی ؛ نويسنده:محمدجعفر امامی - دارالکتب الاسلامیه - 398 صفحه - (در28جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 7150 نسخه - 15000 ریال - 1 -340-440-964 انتخاب
7- تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز
نويسنده:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ نويسنده:محمدرضا آشتیانی ؛ نويسنده:محمدجعفر امامی - دارالکتب الاسلامیه - 840 صفحه - (در28جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 49 سال 1385 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 1 -001-440-964 انتخاب
8- تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز
نويسنده:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ نويسنده:محمدرضا آشتیانی ؛ نويسنده:محمدجعفر امامی - دارالکتب الاسلامیه - 652 صفحه - (در28جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 31 سال 1385 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -004-440-964 انتخاب
9- تفسیر جوان (برگرفته از تفسیر نمونه) = A new narration of holy Qur'an for young youth
نويسنده:محمد بیستونی ؛ زيرنظر:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ محقق:صفورا بیستونی - بیان جوان - 350 صفحه - (در30جلد ) - جلد 16 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 3 -57-8399-964 انتخاب
10- تفسیر جوان (برگرفته از تفسیر نمونه) = A new narration of holy Qur'an for young youth
نويسنده:محمد بیستونی ؛ زيرنظر:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ محقق:صفورا بیستونی - بیان جوان - 310 صفحه - (در30جلد ) - جلد 17 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 1 -58-8399-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 279