لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (8)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی با کاربرد بالینی (اندام فوقانی و تحتانی)
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:لادن جاویدی‌اصل ؛ زيرنظر:مسعود پورفرهاد - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز،احرار - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 23500 ریال - 3 -23-5606-964 انتخاب
2- جنین‌شناسی مور: انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ نويسنده:مارک‌جی تورچیا - اندیشه رفیع - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -541-987-964-978 انتخاب
3- پیش از آنکه متولد شویم: ضروریات جنین‌شناسی و نقایص هنگام تولد
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ نويسنده:مارک جی تورکیا - آثار سبحان - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 285000 ریال - 7 -39-6531-600-978 انتخاب
4- جنین‌شناسی کاربردی انسان
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ مترجم:علیرضا فاضل - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 51500 ریال - 6 -48-5627-964 انتخاب
5- آناتومی سر و گردن بالینی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:ادیب زنده‌دل ؛ مترجم:آرش زمینی - آبژ،ابن سینا - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -7-92363-600-978 انتخاب
6- آناتومی مور 2010: اندام فوقانی و اندام تحتانی برای دانشجویان رشته پزشکی، توانبخشی و دانشجویان تخصصی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:علیقلی سبحانی - صبورا - 386 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 189000 ریال - 1 -06-6342-600-978 انتخاب
7- آناتومی مور (تنه)
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:آرتور دلی ؛ مترجم:فردین عمیدی - نهضت پویا - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 5 -15-2686-964-978 انتخاب
8- آناتومی با کاربرد بالینی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:لادن جاویدی - احرار - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 23500 ریال - انتخاب
9- آناتومی مور 2005 تنه برای دانشجویان رشته پزشکی، توانبخشی و دانشجویان تخصصی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:فردین عمیدی - صبورا - 654 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 300 نسخه - 198000 ریال - 1 -22-6342-600-978 انتخاب
10- آناتومی مور 2010: اندام فوقانی و اندام تحتانی برای دانشجویان رشته پزشکی، توانبخشی و دانشجویان تخصصی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:علیقلی سبحانی - صبورا - 384 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 189000 ریال - 1 -06-6342-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2