لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (7)
تالیف (18)
ترجمه (9)
تهران (15)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی و فوتبال: یک رویکرد بین‌المللی
نويسنده:مایکل‌دس بوردس ؛ مترجم:محمد احسانی ؛ مترجم:فرشاد تجاری - حتمی - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -28-6904-600-978 انتخاب
2- مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های ورزشی
نويسنده:رسول نظری ؛ نويسنده:محمد احسانی ؛ نويسنده:محمدرضا ساکت - حدیث راه عشق - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 4 -18-6722-600-978 انتخاب
3- شاخص‌های تربیتی جهاد اقتصادی از منظر قرآن
نويسنده:محمد احسانی ؛ نويسنده:محمدحسین درافشان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 40000 ریال - 0 -203-514-964-978 انتخاب
4- تحلیل نموداری بازار سهام به زبان ساده
نويسنده:جان مورفی ؛ مترجم:زهرا غلامپور‌دهکی ؛ مترجم:پدرام داودی - آراد کتاب ،کهکشان دانش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -044-186-600-978 انتخاب
5- دوسالانه‌ی اجتماعی اول راهنمایی
نويسنده:محمد احسانی ؛ نويسنده:شاهین باباخانی ؛ نويسنده:محمدعلی بشارت - کانون فرهنگی آموزش - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 4 -114-509-964 انتخاب
6- اوقات فراغت
نويسنده:لس هی‌وود ؛ نويسنده:فرانسیس کیو ؛ نويسنده:پی‌تر براهام - بامداد کتاب - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 20 نسخه - 800000 ریال - 3 -09-8131-964-978 انتخاب
7- اوقات فراغت
نويسنده:لس هی‌وود ؛ نويسنده:فرانسیس کیو ؛ نويسنده:پی‌تر براهام - بامداد کتاب - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -93-8131-964 انتخاب
8- کارآفرینی ورزشی: رویکردی به کارآفرینی، کسب و کار و پژوهش‌های ورزشی
نويسنده:محمد احسانی ؛ نويسنده:زینب مندعلی‌زاده ؛ ويراستار:مرسده برنجی - دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 450000 ریال - 4 -30-7589-600-978 انتخاب
9- اوقات فراغت
نويسنده:لس هی‌وود ؛ مترجم:محمد احسانی ؛ ويراستار:فضل‌الله قنادی - امید دانش - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 0 -18-5715-964 انتخاب
10- توسعه برنامه‌های موفق بازاریابی ورزشی
نويسنده:محمد احسانی ؛ نويسنده:سیدمرتضی عظیم‌زاده ؛ نويسنده:محسن زارع‌زارچی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 0 -58-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3