لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (4)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین اقتصادی (اقتصاد چگونه کار می‌کند، چه زمانی شکست می‌خورد و چگونه تفاوت‌ها را بیان می‌کند)
نويسنده:دنی رودریک ؛ مترجم:سمیه جعفری ؛ مترجم:داود محمودی‌نیا - نهادگرا (وابسته به موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد) - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -6-92263-600-978 انتخاب
2- مقاله‌هایی در باب اقتصاد نهادی
نويسنده:رودولف ریشتر ؛ مترجم:فرشاد مومنی ؛ مترجم:فریبا مومنی - چشمه - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -890-229-600-978 انتخاب
3- آثار و پیامدهای فرهنگی عضویت ایران در گات
نويسنده:فرشاد مومنی - روش - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 21000 ریال - 6 -5-90168-964 انتخاب
4- نظریه نهادگرایی در علم و سیاست
نويسنده:گای پیترز ؛ مترجم:فرشاد مومنی ؛ مترجم:فریبا مومنی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -26-2940-964-978 انتخاب
5- تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران
نويسنده:فرشاد مومنی - نهادگرا (وابسته به موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد) - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -7-92263-600-978 انتخاب
6- تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاریهای اجتماعی
نويسنده:فاطمه بابایی ؛ ويراستار:عبدالرحیم مرودشتی ؛ مقدمه:فرشاد مومنی - کویر - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 4 -62-6144-964 انتخاب
7- اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری
نويسنده:فرشاد مومنی - نقش و نگار - 362 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 160000 ریال - 2 -43-7002-964 انتخاب
8- اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری
نويسنده:فرشاد مومنی - نقش و نگار - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 1 -43-7002-964-978 انتخاب
9- گزارش توسعه انسانی سال 2003: اهداف توسعه هزاره: پیمانی میان ملت‌ها برای پایان دادن به فقر
مترجم:حسین غفرانی ؛ مترجم:امیرعباس فتاح‌زاده ؛ مترجم:یاسر مالی - موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی،سازمان ملل متحد، برنامه توسعه - 428 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 964-06-3767-X انتخاب
10- میر نامیرا: زمانه و کارنامه استاد میرمصطفی عالی‌نسب
نويسنده:میکائیل عظیمی ؛ مقدمه:فرشاد مومنی - نهادگرا - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -9-92263-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3