لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (31)
تالیف (11)
ترجمه (46)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
2- عذرخواهی یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:مارگرت مک‌براید ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - معیار اندیشه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -09-5462-600-978 انتخاب
3- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
4- عذرخواهی یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:مارگرت مک‌براید ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - معیار اندیشه - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 5 -73-6617-964 انتخاب
5- نبرد من
نويسنده:آدولف هیتلر ؛ مترجم:شهرزاد حکیم‌مختار ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - معیار اندیشه - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 6 -16-5462-600-978 انتخاب
6- عذرخواهی یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:مارگرت مک‌براید ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - معیار اندیشه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 70000 ریال - 8 -09-5462-600-978 انتخاب
7- جان کندن: داستان شکل‌گیری مک‌دونالدز
نويسنده:ری کراک ؛ نويسنده:رابرت اندرسن ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی - معیار اندیشه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -50-5462-600-978 انتخاب
8- زنی پشت پنجره
نويسنده:ا. ج. فین ؛ مترجم:بهاره قنادزاده‌یزدی ؛ مترجم:بابک وطن‌دوست - معیار اندیشه - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 9 -86-5462-600-978 انتخاب
9- آموزش و راهنمای زبان انگلیسی (1) نظام جدید نظری، فنی و حرفه‌ای، کاردانش
نويسنده:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-6617-00-X انتخاب
10- عذرخواهی یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:مارگرت مک‌براید ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - معیار اندیشه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -09-5462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6