لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (8)
تالیف (27)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی (تحلیل سری زمانی و مدل‌های پانل دیتا)
نويسنده:گری کوپ ؛ مترجم:مجید مداح ؛ ويراستار:نادر مهرگان - دانشگاه سمنان - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 200 نسخه - 52000 ریال - 8 -42-5940-600-978 انتخاب
2- مکانیابی صنعتی با رویکرد اقتصاد فضا
نويسنده:نادر مهرگان ؛ ويراستار:زهره شاهرخی - دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -169-128-600-978 انتخاب
3- اقتصادسنجی (مقدماتی) همراه با کاربرد Eviews 8 و Srata 12
نويسنده:علی سوری ؛ ويراستار:نادر مهرگان - فرهنگ‌شناسی - 296 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -22-6724-600-978 انتخاب
4- بازارهای مالی مدرن
نويسنده:دیویددبلیو بلک‌ول ؛ نويسنده:مارک‌دی گریفیتس ؛ نويسنده:دروبی وینترز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 808 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 400000 ریال - 9 -87-5982-600-978 انتخاب
5- کاربرد نرم‌افزار شازم در اقتصادسنجی و اقتصاد مالی
نويسنده:نادر مهرگان ؛ نويسنده:مهدی امینی‌راد ؛ ويراستار:سیدحمیدرضا اشرف‌زاده - نورعلم - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 0 -169-169-600-978 انتخاب
6- اقتصادسنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد Eviews 8 و Stata 12
نويسنده:علی سوری ؛ ويراستار:نادر مهرگان - فرهنگ‌شناسی - 656 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -23-6724-600-978 انتخاب
7- درآمدی بر توسعه اقتصادی
نويسنده:یان گلدین ؛ مترجم:لطفعلی عاقلی ؛ مترجم:نادر مهرگان - نور علم - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 6 -282-169-600-978 انتخاب
8- اقتصاد خرد
نويسنده:نادر مهرگان - نورعلم - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 8 -0-92116-964 انتخاب
9- اقتصاد استان همدان با رویکرد اقتصاد مقاومتی
نويسنده:نادر مهرگان ؛ نويسنده:یونس تیموری ؛ نويسنده:هما سروش‌مهر - نور علم - 774 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 950000 ریال - 9 -278-169-600-978 انتخاب
10- اقتصاد خرد
نويسنده:نادر مهرگان - شوق دانش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -8-94512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4