لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (25)
تالیف (36)
ترجمه (33)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنبش کلنل محمدتقی‌خان پسیان بنابر گزارشهای کنسولگری‌انگلیس در مشهد
گردآورنده:غلامحسین میرزاصالح - روایت - 240 صفحه - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
2- سرزمین گوجه‌های سبز
نويسنده:هرتا مولر ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - مازیار - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 9 -16-5676-964 انتخاب
3- سرزمین گوجه‌های سبز
نويسنده:هرتا مولر ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - مازیار - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 1200 نسخه - 150000 ریال - 0 -16-5676-964-978 انتخاب
4- خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه
نويسنده:احمد قوام‌السلطنه ؛ گردآورنده:غلامحسین میرزاصالح - معین - 352 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 220 نسخه - 350000 ریال - 5 -080-165-964-978 انتخاب
5- روشنفکران و عالیجنابان خاکستری (دفتر هفتم تا چهاردهم)
نويسنده:ویتالی شنتالینسکی ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - مازیار - 272 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 6 -09-5676-964 انتخاب
6- آفریقای مرکزی
نويسنده:غلامحسین میرزاصالح - ابتکار - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
7- کلاوزویتس (و نظریه جنگ)
نويسنده:مایکل هاوارد ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - طرح نو - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 5200 ریال - 2 -43-5625-964 انتخاب
8- خاطرات سیاسی سیدمحمدعلی شوشتری خفیه‌نویس رضاشاه پهلوی
به‌اهتمام:غلامحسین میرزاصالح - کویر - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 1 -55-6144-964 انتخاب
9- آرژانتین
نويسنده:غلامحسین میرزاصالح - ابتکار - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
10- بچه‌های ژیواگو: آخرین نسل روشنفکران روسیه
نويسنده:ولادیسلاومارتینوویچ زوبوک ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - معین - 600 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -059-165-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7