لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (109)
تالیف (117)
ترجمه (47)
تهران (153)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه فردوسی (بر اساس چاپ انتشارات بروخیم) همراه با چهار مقدمه قدیم شاهنامه (مقدمه شاهنامه ابومنصوری، مقدمه نسخه فلورانس، مقدمه نسخه لندن و ...
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:عباس اقبال‌آشتیانی ؛ مصحح:مجتبی مینوی - طلایه - 818 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 7 -95-7751-964-978 انتخاب
2- فردوسی و شعر او
نويسنده:مجتبی مینوی - معین - 196 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -68-7603-964 انتخاب
3- کلیله و دمنه
نويسنده:نصرالله‌بن‌محمد نصرالله‌منشی ؛ مصحح:مجتبی مینوی ؛ ويراستار:شهربانو بهجت - اهورا،صدای معاصر - 418 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 2 -73-6494-964-978 انتخاب
4- کلیله و دمنه: بر اساس نسخه استاد مجتبی مینوی تهرانی
نويسنده:نصرالله‌بن‌محمد نصرالله‌منشی ؛ مصحح:مجتبی مینوی ؛ به‌اهتمام:مریم کاظمی - نگاران قلم - 496 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 1 -95-8574-964-978 انتخاب
5- شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی: بر اساس نسخه مسکو و مقابله با نسخه ژول مول
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:مجتبی مینوی - موسسه انتشارات نگاه - 730 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 8 -589-351-964-978 انتخاب
6- راحه‌الصدور و آیه‌السرور در تاریخ آل سلجوق
نويسنده:محمدبن‌سلیمان راوندی ؛ مقدمه:مجتبی مینوی ؛ مصحح:محمد اقبال - اساطیر - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 96000 ریال - 2 -366-331-964 انتخاب
7- ویس و رامین
نويسنده:فخرالدین اسعدگرگانی ؛ مصحح:مجتبی مینوی - هیرمند - 356 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 265000 ریال - 9 -172-408-964-978 انتخاب
8- کلیله و دمنه
نويسنده:نصرالله‌بن‌محمد نصرالله‌منشی ؛ مصحح:مجتبی مینوی - نشر ثالث - 468 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2250 نسخه - 95000 ریال - 6 -545-380-964-978 انتخاب
9- نقد حال: عمر دوباره (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ا و ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ی‍ن‍وی‌)
نويسنده:مجتبی مینوی - خوارزمی - 60 صفحه - جلد 2 - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
10- سندباد نامه
نويسنده:محمدبن‌علی‌بن‌محمد سمرقندی ؛ مقدمه:مجتبی مینوی ؛ مصحح:احمد آتش - کتاب فرزان - 418 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - 1180 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17