لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (21)
تالیف (32)
ترجمه (8)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش مشارکتی و خلاقیت
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 7 -2-91163-964-978 انتخاب
2- چرا بچه‌ها مدرسه را دوست ندارند؟
نويسنده:رخساره فضلی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 3 -19-5022-600-978 انتخاب
3- راه خلاقیت
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 1 -00-5022-600-978 انتخاب
4- بدی‌های خوب بودن، خوبی‌های بد بودن
نويسنده:جیمز هالیس ؛ مترجم:مرضیه مروتی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 560000 ریال - 4 -93-6268-600-978 انتخاب
5- یادگیری خلاق و هوشهای چندگانه
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 0 -1-91163-964-978 انتخاب
6- اصول امنیت سیستمها و شبکه‌های رایانه‌ای
گردآورنده:شهرام بختیاری ؛ گردآورنده:سعید قاضی‌مغربی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -50-7982-964-978 انتخاب
7- رشد خلاق در آموزش خلاق
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - کورش چاپ - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 2 -7-91163-964-978 انتخاب
8- اصول امنیت سیستمها و شبکه‌های رایانه‌ای
گردآورنده:شهرام بختیاری ؛ گردآورنده:سعید قاضی‌مغربی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 4 -50-7982-964-978 انتخاب
9- تقویت نواندیشی و نوآوری در کلاس درس
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - مطالعات خانواده - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -07-8835-964 انتخاب
10- آموزش راههای یادگیری (تجربه‌های دیروز، علم امروز، پیشرفت فردا)
نويسنده:سهیلا حاجی‌اسحاق ؛ ويراستار:معصومه نصابی - موسسه کورش چاپ - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 6 -9-91163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4