ابزار وبمستر

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (44)
تاليف (1)
ترجمه (55)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (56) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - فکر روز - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 7 -019-343-964 انتخاب
2- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 5 -74-7230-964 انتخاب
3- زائر کوم‌پوستل
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5100 نسخه - 12000 ريال - 1 -11-6404-964 انتخاب
4- کنار رودخانه "پیدرا" نشسته‌ام و گریه می‌کنم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1100 نسخه - 60000 ريال - 5 -06-6404-964 انتخاب
5- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3300 نسخه - 18000 ريال - 6 -31-6404-964 انتخاب
6- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 700 نسخه - 200000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
7- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1100 نسخه - 210000 ريال - 1 -31-6404-964-978 انتخاب
8- سلحشور نور
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 8000 ريال - 964-6404-88-X انتخاب
9- سلحشور نور
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 20000 ريال - 964-6404-88-X انتخاب
10- بی بازگشت
دیدیه وان‌کولر ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9000 ريال - 6 -00-6404-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]