ابزار وبمستر

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (47)
تاليف (1)
ترجمه (58)
تهران (59)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (59) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 3300 نسخه - 12000 ريال - 4 -46-6404-964 انتخاب
2- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 10000 ريال - 6 -31-6404-964 انتخاب
3- کنار رودخانه "پیدرا" نشسته‌ام و گریه می‌کنم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1100 نسخه - 250000 ريال - 9 -06-6404-964-978 انتخاب
4- کنار رودخانه "پیدرا" نشسته‌ام و گریه می‌کنم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - روایت - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3100 نسخه - 8500 ريال - انتخاب
5- کنار رودخانه "پیدرا" نشسته‌ام و گریه می‌کنم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 9 -06-6404-964-978 انتخاب
6- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 38000 ريال - 6 -31-6404-964 انتخاب
7- زائر کوم پوستل
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3300 نسخه - 18000 ريال - 1 -11-6404-964 انتخاب
8- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1100 نسخه - 200000 ريال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
9- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 700 نسخه - 200000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
10- زائر کوم پوستل
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ريال - 3 -11-6404-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6



 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]