ابزار وبمستر

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (49)
تاليف (1)
ترجمه (61)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (62) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- زائر کوم پوستل
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 40000 ريال - 1 -11-6404-964 انتخاب
2- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 3300 نسخه - 18000 ريال - 4 -46-6404-964 انتخاب
3- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ريال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
4- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 4 -46-6404-964 انتخاب
5- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3300 نسخه - 18000 ريال - 6 -31-6404-964 انتخاب
6- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
7- کوه پنجم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 38000 ريال - 6 -31-6404-964 انتخاب
8- کیمیاگر
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1100 نسخه - 200000 ريال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
9- بی بازگشت
دیدیه وان‌کولر ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9000 ريال - 6 -00-6404-964 انتخاب
10- کنار رودخانه "پیدرا" نشستم‌ و گریه کردم
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 5 -06-6404-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]