لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در تنگ بلور: مجموعه رباعی
نويسنده:هوروش نوابی - هنر رسانه اردی‌بهشت - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 6 -51-2656-964-978 انتخاب
2- یادمان باشد
نويسنده:هوروش نوابی - فرادید - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 25000 ریال - 9 -46-5656-964-978 انتخاب
3- باغ شقایق
شاعر:هوروش نوابی ؛ نقاش:شهرام عظیمی - تربیت - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 2600 ریال - 7 -35-6306-964 انتخاب
4- صدای بال پرستوها
شاعر:هوروش نوابی - فرادید - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 4 -04-5656-964 انتخاب
5- چون نسیم بهار
شاعر:هوروش نوابی ؛ نقاش:شهرام عظیمی - تربیت - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 2200 ریال - 5 -36-6306-964 انتخاب
6- یک نقطه‌رنگین: مجموعه شعرهای کودک و نوجوان
شاعر:هوروش نوابی - فرادید - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 500 نسخه - 15000 ریال - 2 -45-5656-964-978 انتخاب
7- طرحی ز قلبم کشیدند: مجموعه شعر
شاعر:هوروش نوابی - فرادید - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 24000 ریال - 1 -31-5656-964 انتخاب
8- باز هم از نگفته سرشارم
شاعر:هوروش نوابی - آوای برتر - 222 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -47-2847-964-978 انتخاب
9- شکایت پنهان: مجموعه شعر
شاعر:هوروش نوابی - هنر رسانه اردی‌بهشت - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -75-6154-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1