لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (234)
تالیف (3)
ترجمه (307)
تهران (289)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (310) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:حمید نیرنوری ؛ ويراستار:مهدیه بهبهانی - اهورا - 600 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 48000 ریال - 7 -09-7316-964 انتخاب
2- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه انتشارات آگه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
3- فراسوی نیک و بد
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - خوارزمی - 296 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 0 انتخاب
4- غروب بتان، یا، "چگونه می‌توان با پتک فلسفه نگاشت" با نوشتاری از عبدالرحمن بدوی
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:مسعود انصاری - جامی - 202 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 2300 نسخه - 17000 ریال - 964-7468-13-X انتخاب
5- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:مسعود انصاری - جامی - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -60-5620-964 انتخاب
6- فراسوی نیک و بد
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - خوارزمی - 296 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1362 - 5500 نسخه - 550 ریال - انتخاب
7- حکمت شادان
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:جمال آل‌احمد ؛ مترجم:سعید کامران - جامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 5 -41-5620-964-978 انتخاب
8- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 40 سال 1397 - 3300 نسخه - 380000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
9- حکمت شادان
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:جمال آل‌احمد ؛ مترجم:سعید کامران - جامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1200 نسخه - 65000 ریال - 4 -41-5620-964 انتخاب
10- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31