لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (3)
ترجمه (14)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 300 نسخه - 9 -419-312-964-978 انتخاب
2- سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 3 -419-312-964 انتخاب
3- سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 3 -419-312-964 انتخاب
4- از سقوط مالی تا رکود اقتصادی ریشه‌های بحران بزرگ مالی
نويسنده:جیووانی اریگی ؛ نويسنده:جوزف استیگلر ؛ نويسنده:جان بلامی‌فاستر - پژواک - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 0 -02-6299-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی مردم‌مدار: جامعه‌شناسی در قرن بیست و یکم
نويسنده:مایکل بوراوی ؛ نويسنده:شارون هیز ؛ نويسنده:جودیت استیسی - نشر نی - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 0 -405-185-964-978 انتخاب
6- سرمایه‌داری تاریخی (و دو مقاله‌ی دیگر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:یوسف نراقی - نشر قطره - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 9600 ریال - 3 -144-341-964 انتخاب
7- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 580000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
8- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 275000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:حسین عسگریان ؛ ويراستار:منیره آذری - موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 5 -117-526-964-978 انتخاب
10- نظام جهانی مدرن: کشاورزی سرمایه‌دارانه و خاستگاه‌های اقتصاد جهانی اروپا در سده شانزدهم
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:سناالدین سراجی‌جهرمی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 876 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 9 -024-452-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2