لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (5)
تالیف (16)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ تفسیری موسیقی
مترجم:بهروز وجدانی - صاحب اثر - 724 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 4750 ریال - انتخاب
2- موسیقی و ساز در سرزمینهای اسلامی
نويسنده:جین جن‌کینز ؛ نويسنده:پل راوسینگ‌اولسن ؛ مترجم:بهروز وجدانی - سازمان میراث فرهنگی کشور - 137 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
3- شناخت موسیقی ایران
نويسنده:تقی بینش ؛ ويراستار:بهروز وجدانی - دانشگاه هنر - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 0 -04-6218-964 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
5- موسیقی ایرانی و هویت
نويسنده:بهروز وجدانی ؛ ويراستار:علی بختیاری - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 4 -60-5818-600-978 انتخاب
6- شناخت موسیقی ایران
نويسنده:تقی بینش ؛ ويراستار:بهروز وجدانی - دانشگاه هنر - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 0 -04-6218-964 انتخاب
7- فرهنگ جامع موسیقی ایرانی
نويسنده:بهروز وجدانی - گندمان - 624 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 8 -5-96274-964-978 انتخاب
8- فرهنگ موسیقی ایران
گردآورنده:بهروز وجدانی ؛ ويراستار:هوشنگ انصاری - سازمان میراث فرهنگی کشور - 822 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 3 -11-6027-964 انتخاب
9- فرهنگ جامع موسیقی ایرانی
نويسنده:بهروز وجدانی - گندمان - 624 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 1 -4-96274-964-978 انتخاب
10- فرهنگ تفسیری موسیقی: شامل بیش از 7000 واژه موسیقی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ...
گردآورنده:بهروز وجدانی - یاسمن - 728 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 2 -03-6658-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2