لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (18)
تالیف (17)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی اندام گری دانشجویی
مترجم:عظیم هدایت‌پور ؛ مترجم:ایرج راکردی‌کاشانی ؛ مترجم:مهدی عباسی - جعفری - 300 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
2- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - حیدری،جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 269000 ریال - 7 -66-6971-600-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - حیدری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 299000 ریال - 7 -66-6971-600-978 انتخاب
5- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 689 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 420000 ریال - 3 -54-7939-600-978 انتخاب
6- آناتومی بالینی: سر و گردن برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 228000 ریال - 5 -022-322-600-978 انتخاب
7- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 200 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -80-6088-964 انتخاب
9- ضروریات جنین‌شناسی پزشکی (لانگمن)
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:فرید ابوالحسنی - جعفری - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -65-6088-964 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4