لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (17)
ترجمه (4)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری مالی
نويسنده:فرشاد هیبتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:سیدرضا موسوی - پژوهشکده امور اقتصادی - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 1 -14-9970-964-978 انتخاب
2- مبانی مدیریت مالی
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 22000 ریال - 8 -50-6327-964 انتخاب
3- مبانی مدیریت مالی
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 476 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 550 نسخه - 300000 ریال - 8 -052-978-964-978 انتخاب
4- مبانی مدیریت مالی
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 472 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 4 -117-978-964-978 انتخاب
5- مبانی مدیریت مالی: نظریه‌ها، مفاهیم، کاربردها، سئوالات و تمرینات متنوع ...
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 488 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 1 -052-978-964 انتخاب
6- مبانی مدیریت مالی: نظریه‌ها، مفاهیم، کاربردها، سئوالات و تمرینات متنوع ...
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 476 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 1 -052-978-964 انتخاب
7- مبانی مدیریت مالی
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 476 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 550 نسخه - 320000 ریال - 8 -052-978-964-978 انتخاب
8- مبانی مدیریت مالی
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 544 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 8 -50-6327-964 انتخاب
9- تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی (با تجدیدنظر کامل)
مترجم:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ مترجم:فرشاد هیبتی ؛ مترجم:غلامرضا اسلامی‌بیدگلی - ترمه - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550 نسخه - 400000 ریال - 1 -390-978-964-978 انتخاب
10- مبانی مدیریت مالی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، سئوالات و تمرینات متنوع
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 424 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -48-6327-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3