لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (4)
تالیف (9)
ترجمه (9)
تهران (15)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر ترکی رایج
نويسنده:علی یعقوبی - دماوند - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 نسخه - انتخاب
2- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:هادی احمدی‌آملی ؛ مترجم:جواد سلیمی - علوم ‌کامپیوتر،آرتین طب - 496 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 198000 ریال - 2 -04-8443-964-978 انتخاب
3- نظریه مردانگی با تاکید بر رویکردهای جامعه‌شناختی
نويسنده:علی یعقوبی - پژواک - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -32-6299-600-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها (1)
نويسنده:علی یعقوبی ؛ نويسنده:محمد همتی‌فر ؛ نويسنده:علیرضا پریسوژ - گسترش علوم پایه - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -686-490-964-978 انتخاب
5- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:هادی احمدی‌آملی ؛ مترجم:جواد سلیمی - علوم ‌کامپیوتر،آرتین طب - 440 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 182000 ریال - 1 -14-8443-964-978 انتخاب
6- مردانگی و فرهنگ عامه: تحلیل جامعه‌شناختی از فرهنگ مردانگی در استان گیلان
نويسنده:علی یعقوبی ؛ ويراستار:حسین ادهمی - سپیدرود - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 1 -74-7335-600-978 انتخاب
7- بررسی نظام مالیات ارضی در دوره قاجار (از ابتدای سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت)
نويسنده:علی یعقوبی ؛ نويسنده:کریم یعقوبی - جوهر حیات - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 7 -5-92083-600-978 انتخاب
8- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:هادی احمدی‌آملی ؛ مترجم:جواد سلیمی - علوم ‌کامپیوتر،آرتین طب - 482 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 192000 ریال - 4 -00-8443-964-978 انتخاب
9- اصول جراحی شوارتز
مترجم:هادی احمدی‌آملی ؛ مترجم:جواد سلیمی ؛ مترجم:حسن توکلی - علوم ‌کامپیوتر،آرتین طب - 584 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 198000 ریال - 8 -15-8443-964-978 انتخاب
10- شعر ترکی رایج
شاعر:علی یعقوبی - پیری - 188 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 3500 ریال - 7 -12-6622-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2