لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (58)
تالیف (4)
ترجمه (90)
تهران (87)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (93)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - سپیده - 143 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 11000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
2- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:لیزاآر. چرچ ؛ مترجم:مهران محبوبی - آبشن - 120 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -12-8116-600-978 انتخاب
3- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - نشر صابرین - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 4000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
4- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 9 -375-417-964 انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
6- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:امیرهوشنگ اسکندری ؛ نقاش:بابک الیاسی - صبح شادی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10100 نسخه - 3500 ریال - 8 -2-94288-964 انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:وجیهه آیت‌اللهی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 296 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 5 -230-253-600-978 انتخاب
8- بازگشت هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر - 128 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 250 نسخه - 90000 ریال - 7 -89-2621-964-978 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:شهین‌دخت رئیس‌زاده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 272 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
10- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر،دادجو - 132 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 100 نسخه - 75000 ریال - 8 -55-5967-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10